Štítek: Strana Svobodných Občanů

 • Volby 2014 do Evropského Parlamentu? Ano!

  Máme volební právo, tak jej využijme a pak neříkejme „já nic, já nevolil“. Využijme jej podle svého nejlepšího svědomí. Roku 2004 jsem byl nadšen ze vstupu České Republiky do Evropské Unie, považoval jsem to za vstup do důvěryhodného spolku, kterému budeme prospěšní a jenž nám umožní rozvoj. Vše se razantně změnilo Lisabonskou smlouvou, která udělala z ČR…

 • ODS umírající. Vytěží Svobodní?

  Trochu jsem sledoval dění na kongresu ODS. Dnes už jen poměrně vlažně, je to už dlouho, co jsem „musel“ odejít, protože dění uvnitř, prosazované kroky a nemožnost zasahovat do něj (z pozice řadového člena), pro mě byly hořkými kapkami. Velkou názorovou shodu jsem našel u Svobodných, které považuji za jedinou rozumnou pravici v ČR.

 • Přežili jsme volby? Chystejme další.

  Předovlební práce předčasných voleb 2013, konaných o víkendu před 95. výročím vzniku Česko—Slovenska, byly přetaveny do výsledků. Nelituji svého hlasu Svobodným, nebyl zahozený, nevolil jsem menší zlo a výsledný zisk 2,46 % hlasů je dobrým impulsem pro další práci. Můj hlas by pro „menší zlo“ neznamenal nic a fakticky se moje volba čistého zvědomí rozdělila mezi postoupivší do Poslanecké…

 • Diskriminace stran v médiích

  Předvolební kampaně směřují ke svému konci a brzo budeme znát výsledky voleb. Proběhlo mnoho debat a mezi ty nejsledovanější určitě patřily ty na veřejnoprávní České Televizi, moderované Václavem Moravcem, ale debat probíhalo nepoměrně více. Klíč pro výběr stran však byl velmi podivný a diskriminační pro (zatím) malé a začínající strany.

 • Proč vhodit hlas malé straně

  Kolikrát ještě uslyšíme a budeme číst informace o zbytečném zahození hlasu, který se dá malé straně? Do voleb 25.—26. října 2013 několikrát denně. A přitom to není pravda. Hlas který dá volič velké straně ve své části politického spektra jen proto, že se bojí propadnutí hlasu ve prospěch opozičního tábora, protože strana do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České Republiky…