Piráti? „Pirátská strana“ jako velmi potřebná alternativa

Kategorie:

Štítky:

Předvolební boje sen naplno rozhořel a vše vyvrcholí 12.—13. října 2012, kdy proběhnou volby do krajských zastupitelstev a v 27 okresech proběhne první kolo senátních voleb. Na úrovni krajů je pravděpodobnější větší pestrost zvolených zástupců, než při klasických parlamentních a poslední dobou se mi začíná velmi zamlouvat Česká Pirátská strana.

Stana jejíž nejznámější tezí je svoboda kopírování a zrušení stávajícího pojetí kopírovacího monopolu rozhodně není stranou jediného zájmu. I ona hlavní myšlenka je špatně překládána novináři a běžnými občany, zdaleka nejde o kopírování hudby/filmů. Pokud vím, nikdo z Pirátů nezpochybňuje autorská práva, ani odměnu autora za práci, trnem v oku jsou vydavatelské monopoly, které nedokázaly usledovat technologický pokrok a nezřídka mají na dílech větší zisk než jejich autoři.

Reklama

Nejčastějším členem/příznivcem je, velmi pravděpodobně, mladý informatik, ale programové cíle míří do většiny důležitých oblastí života:

 1. svobodný přístup jednotlivců k informacím
 2. svobodu slova a vyjadřování
 3. rovné šance pro svobodný i proprietární software
 4. nezávislost soudů a státních zastupitelství na státu
 5. transparentní nakládání s příjmy z kopírovacích a podobných poplatků a jejich omezení nebo zrušení
 6. demokracii a maximální zapojení veřejnosti do rozhodování
 7. transparentní výběrová řízení ve veřejném sektoru
 8. podporu vzdělávání a vědeckých institucí
 9. boj proti zneužívání zákonů k omezování svobody
 10. boj proti cenzuře, násilí, rasismu, strachu, nejistotě a pochybám ve společnosti a proti potlačování lidských práv

Ač program racionální, pořád kolem celého programu svítí nutnost revize kopírovacího monopolu tak, aby se nemohl stát záminkou pro útoky na svobodu internetu.

Zkusím některé body okomentovat, jak je vnímám

 • 1. a 2. bod považujeme za samozřejmost, možná až takovou, že si těchto svobod nevážíme. Snahy kopírovacích monopolů různými pravidly ACTA, SOPA, či PIPA mohou omezit svobodu slova, protože bude k dispozici naprosto legální způsob pro odstavení kritika od svobodného projevu. Méně chápavá část konzumentů vítá pokusy o zavedení nových pravidel, domyslet jejich potenciální dopady je náročnější, než jen odkývat zprávu v novinách, jež vyzdvihla ochanu tvůrců.
 • 3. bod se mi líbí, nemalá část mých činností se točí kolem svobodného software. Bohužel realizovatelnost masivního přechodu na FLOSS ve státní správě vidím poměrně nerealizovatelnou v rozumném časovém horizontu, nejde jen o výměnu operačního systému; či kancelářského balíku; ale i celé infrastruktury napsaného software (který se nezřídka opírá o API proprietárního software). Co se týče nových projektů, ano je legitimní preferovat svobodná řešení, či povinnost dodat zadavateli i zdrojové kódy, aby nevznikl tzv. vendor lock. Přechod fungujících systémů na FLOSS by se neměl odehrávat silou.
 • 5. bod poukazuje na kopírovací poplatky (za média, paměťové karty, či tiskárny, scannery a kopírky), jimiž byla zavedena presumpce viny. Defakto se zákazník koupí média/zařízení stává obviněným z koupě za účelem kopírování materiálů na něž nemá licenci k použití a za něž by měl platit. Soušasná praxe hrubě porušuje čl. 40 odst. 2 listiny základních práv a svobod, uznávané snad v každé civilizované zemi, jejíž váha je defakto stejná, jako váha ústavy.
 • Bod 6 lze nahradit známějším pojmem referenda a to je sice vynikající nástroj, ale musí se s ním zacházet rozumně. Těžko bude občan Karlových Varů rozhodovat o koupališti v Děčíně, či jen velmi obtížně je představitelná situace, kdy občané kraje rozhodují o rozpočtu, nebo školství (neměli by dostatek relevantních informací).

Nebudu program dále rozebírat, je na webových stránkách.

Hlas pro Piráty?

Možná ano! Alespoň dokud nevykročí směrem doleva.

Kdysi jsem byl členem a podporovatelem ODSky, leč jsem mnohem liberálnější a nesouhlasící se současnou středolevou orientací. Podle mě současná ODS dělá, na celostátní úrovni, kroky jež bych čekal od ČSSD, či KDU-ČSL.