Exekuce může škodit i zákazníkům.

Kategorie:

Štítky:

Ze stavu kdy se dlužníci mohli svým věřitelům vysmívat, jsme se překlopili do stavu, kdy exekutoři mají až neadekvátně velké možnosti jak škodit. Potrestají dlužníka, ale snadno okradou exekucí i nezůčastněné osoby, jichž se exekuce netýká a ani nejsou s dlužníkem v takovém vztahu, kdy by dlužník k dotyčnému schoval majetek.

Přesně toto jsem teď zažil a je mi z exekutorů na blití.

Reklama

Opravujeme postarší dům a na různé práce najímáme firmy. Jedna z firem měla rozdělenou práci na dvě části. První blok prací udělala, neměla nejmenší problém, poté jsem vše zaplatil. Při objednání druhé části prací jsem neváhal, firma byla již prověřena, a zaplatil jsem zálohu na materiál.

Pro někoho je 100 000,— KČ (cca 4 000,— €) pakatel, nikoliv pro nás, protože vedle splácení úvěru stavební spořitelně (tzn. splátky jistiny a splátky úroků) musíme platit nájem a je to opravdu zbytečně drahé. Dodavateli však exekutor zablokoval účet kvůli nějakému staršímu hříchu.

Tím nastala nepříjemná situace, jelikož exekutor nás poškozuje svým jednáním. Zablokované peníze jsou na materiál, který teď nelze objednat, tudíž firma nemůže dokončit zakázku a my ji nemůžeme zaplatit práci. Nemám pocit, že by nás poškozovala firma jíž jsem si sjednal, jednoznačně nás poškodil exekutor, jelikož blokuje peníze které vůbec nepatří tomu, na nějž je uvalena exekuce. Teoreticky mohu zažádat o vyjmutí z exekuce, ale to je běh na dlouhou trať a nepředpokládám, že se od exekutora domůžu náhrady škody za ztráty způsobené prodlením.

Neměli bychom zatlačit na naše zákonodárce, aby firemní účty nebyly tak snadno dostupné exekutorům, případně aby se napřed museli spojit se zákazníky firmy? Nebo ať exekutor uhradí škody, které takto vznikají, v tomto konkrétním případě se jedná zhruba o 2—3 000 týdně. Jednoznačně je toto případ, kdy exekutor poškozuje třetí osobu, jež nemá s případem nic společného.

Ano teoreticky bych mohl být obezřetnější při výběru firmy, ale prakticky jsou to informace k nimž se člověk s předstihem dostat nemůže a pokud jsem byl spokojen s kvalitou odvedené práce, nemám čas a prostředky hledat nějakou historickou špínu.

BTW: máte nějaký recept jak dosáhnout okamžitého uvolnění peněz zákazníka z účtu firmy, blokovaného exekutorem?