Jak napsat seriál/knihu

Kategorie:

Štítky:

Tento článek není úplně z má hlavy, zkusím vybrat to nejpodstatnější z How to write a book (původní odkaz neexistuje), kterýžto návod je skvěle napsaný, jen u nás vcelku neznámý, což je škoda. Samozřejmě, že se pokusím přidat jeden svůj postřeh, jak se to dělat nemá a jak jsem to udělal já, čímž jsem samozřejmě dokázal nedotáhnout započatou práci do konce.

1. Napište obsah

Jakkoliv to zní divně, je důležité napřed napsat obsah toho, co budete psát, protože ten splňuje funkci velmi hrubé osnovy a o její důležitosti jsme byli poučováni již na základní škole. Důležité je v obsahu postihnout všechny důležité body. Obsah by určitě neměl vypadat takto:

Reklama
  1. Úvod
  2. Instalace
  3. Nástroje
  4. Základy práce pro neznalé
  5. Část pro administrátory

To co jsem napsal výše je jen absolutně hrubý nástřel nejhrubšího dělení, je radno hned napsat témata kapitol v jednotlivých částech, případně i podkapitol. Obsah samozřejmě, na konci psaní, vygenerujete pomocí nástroje ve kterém píšete, bude-li potřebný.

2. Sestavte hierarchickou osnovu

Hierarchická struktura by měla obsahovat vše, co jste si napsali do obsahu v předchozím bodě, ale už musí být velmi podrobná, hlavně hierarchická, v níž zachytíte všechny důležité body, podpody, podboty podbodů, …

Teoreticky zde by se dalo přestat, protože další psaní textu by mohlo být už jen rozmělněním podrobné hierarchické osnovy, prostě by postačilo ke každému z bodů osnovy napsat několik odstavců. Jenže on ten postup bude dobře uplatnitelný pouze při psaní obsahu pro web, protože jej můžete provázat vzájemnými odkazy, ale v knize, která toto neumožňuje je nutný další krok.

3. Sestavte si plochou osnovu

Plochá osnova více respektuje knihu, než strukturovaná, v původním článku Peter Siebel napsal pěkně, že občas je to velmi těžké, protože kniha je „lineární médium“, které se obvykle čte plynule od začátku do konce.

Jednoduše se napíše, že odborná publikace by měla postupovat od jednoduchého k složitému, ale realizace je často velmi obtížná.

4. Napište knihu

Bod, který vypadá jednoduše a díky předchozím přípravám by měl být už snadný, protože máte strukturu i povědomí o tom, co kde napsat a teoreticky můžete jen datlovat nadměrné množství textu.

Závěr

Já jsem kdysi rozepsal odbornou knížku o PostgreSQL, která měla vyjít v nakladatelství Grada, mimo jiné měl být využit základ z mého seriálu, který mi vycházel na mém domovském stránkách LinuxSoft.cz, ale protože jsem zmíněný postup neznal a ani intuitivně jej nedodržoval, dopadlo to katastrofou. Nejenže knížka není v současné chvíli hotova, ale není dokončen ani seriál, protože jsem se prostě zamotal do vlastních textů a ztratil se v souslednosti toho co je napsané a co je potřeba napsat jako další kus.

Pochopitelně, že pro potřeby odborného textu publikovaného na internetu by se dal vynechat 3. citovaný bod, ale prakticky při psaní seriálu, který bude vycházet delší dobu nemá autor rozumnou možnost odkazovat na budoucí díly seriálu.

Teď mám moc práce na webech, které mi byly svěřeny v minulosti, aktivně nové příležitosti nevyhledávám, ale jen co skončí toto období, což by mohlo být v horizontu jednoho až dvou měsíců, chci se vrátit k regulerní autorské činnosti na portálech a konečně předělat svou učebnici. I kdyby se nepodařilo obnovit dohodu s vydavatelstvím Grada, najdu způsob, jak ji dostat mezi případné zájemce, byť za cenu, že by měla být zdarma ke stažení někde na těchto stránkách.